Kohti kestävää tulevaisuutta

Me Solupakissa uskomme, että voimme omalta osaltamme huolehtia kestävän tulevaisuuden rakentamisesta. Tuotekehityksemme pyrkii etsimään sellaisia ratkaisuja, jotka tulevat sukupolvet voivat hyväksyä. Haluamme olla mukana rakentamassa kestävää tulevaisuutta.

Jatkuva kehitysprosessi

Tuotekehityksemme lähtökohta on kuunnella asiakkaiden toiveita sekä tuotteidemme sekä palvelumme näkökulmalta. Saatu palaute ja toiveet käydään säännöllisesti lävitse ja tarvittaessa otetaan osaksi tuotekehitysprosessiamme. Seuraamme myös tiiviisti rakennusteollisuuden kehitystä, jotta tiedämme, mitä uusia mahdollisuuksia alalla syntyy.

Yhdessä enemmän

Yksin emme kuitenkaan pysty muuttamaan kaikkea. Tästä syystä olemme osa suurempia organisaatioita, joissa yhdistetyillä voimavaroilla on mahdollista toteuttaa isojakin kehityskulkuja. Kuulumme Suomessa EPS-rakennuseristeteollisuuden yhteenliittymään, joka puolestaan on osa vastaavaa eurooppalaista EUMEPS-organisaatiota ja suomalaista Rakennustuoteteollisuutta (RTT).

Laatulupauksemme

Tuotteemme ovat CE-merkittyjä. Tämä yhdessä vankan osaamisemme kanssa takaa sen, että voit luottaa tuotteidemme ja toimintamme korkeaan laatuun.
Tuotteidemme laatua valvotaan näiden kolmen osa-alueen kautta:
  • Ilmoitetun laitoksen suorittama alkutestaus
  • Tehtaan sisäinen laadunvalvonta
  • EPS-rakennuseristeteollisuuden jäsenyritysten laadunvalvonta
Tuotantolaitoksemme toimii harmonisoituihin tuotestandardeihin (EN 13163, EN 14933, EN 14309) kirjattujen vaatimusten mukaisesti. Tämä tarkoittaa mm. tarkoin määriteltyjä testimenetelmiä ja testaustiheyttä sekä tarkoin dokumentoitua sisäistä laadunvalvontaa siihen nimettyjen henkilöiden valvonnassa.
"Toimintamme perustuu korkealaatuisiin tuotteisiin. Joustamme kaikessa muussa paitsi laadussa."
Janne Mecklin, tuotekehitys

Kestää su­ku­pol­vel­ta toiselle.

Solupak Oy
Yritystie 7
21450 Tarvasjoki
puh. 02 4848 138
Y-tunnus 0606536-6