Miten valitset oikein?

On erittäin tärkeää valita käyttökohteeseen parhaiten sopiva EPS-eristetuote. Tässä muutamia perusohjeita oikean tuotteen valintaan.

Lattiaan riittävä eristys

Lattialämmitteisissä rakennuksissa alapohjan eristyspaksuuden suositellaan olevan vähintään 250 mm. Koko alapohjassa käytetään samaa eristyspaksuutta, jolloin alapohjan lämpötilakenttä on tasainen. Tasapaksu eristekerros myös helpottaa ja nopeuttaa asennusvaihetta.
Tuulettuvissa alapohjissa käytetään aina palosuojattua EPS-eristettä.

Routaeristyksellä merkittävä rooli

Routaeristeen paksuus määrittyy rakennuksen alapohjan lämmönvastuksen mukaan. Kun alapohja on hyvin eristetty, eikä rakennuksesta siten vuoda lämpöä maahan, routasuojauksen merkitys korostuu. Routasuojauksessa muita huomioon otettavia asioita ovat nurkka-alueiden suurempi eristyspaksuus ja -alue kuin seinälinjassa, maantieteellinen sijainti ja esimerkiksi siirtymäkiilarakenteen tarve.

Seinään paloturvallista S-eristettä

EPS-seinäeriste sopii kantaviin betoni-, harkko- ja tiilirakenteisiin, betonisandwich-elementteihin sekä puu- tai metallirankaiseen pientaloon. Kuorielementtejä käytettäessä EPS-eriste pinnoitetaan ohutrappauksella. Ohutrappaus soveltuu niin uudis- kuin korjausrakentamiseenkin. Keveytensä vuoksi EPS-eriste ei usein vaadi korjauskohteessa suuria purkutöitä tai seinien lisävahvistuksia. Ohutrappauksen kanssa käytetään aina vaikeasti syttyvää S-eristettä.

Kattoeriste, joka kestää

Yleisimmin EPS-kattoeristeitä käytetään ontelolaatta-, TT-laatta- tai teräspoimulevyrakenteissa sekä uudis- että korjausrakentamisessa. EPS-kattoeristeet soveltuvat sekä tuuletettuihin että tuulettumattomiin yläpohjarakenteisiin. EPS-eristeellä on hyvä kuormituskestävyys ja se soveltuu käytettäväksi kaikissa kattorasitusluokissa. Niiden päällä voi myös kävellä esim. huoltotoimenpiteiden aikana. Myös kattoeristämiseen suositellaan paloturvallista S-laatua.

Kestää su­ku­pol­vel­ta toiselle.

Solupak Oy
Yritystie 7
21450 Tarvasjoki
puh. 02 4848 138
Y-tunnus 0606536-6