Eristä oikein, säästä ympäristöä

EPS-lämmöneristeitä käyttämällä rakennetaan energiatehokkaita taloja, jotka voidaan suunnitella matalaenergia-, passiivi- tai jopa nollaenergia -tasolle. Hyvällä eristämisellä luodaan pitkälle tulevaisuuteen kestävä rakennus.

Rakenna kerralla oikein

Parasta rakennusten materiaalitehokkuutta on mahdollisimman pitkä käyttöikä ja vähäinen korjaustarve. Laitteiden ja koneiden energiatehokkuus heikkenee käytön myötä, mutta hyvä eristys tuottaa energiahyötyä koko rakennuksen käyttöiän ajan.
Erityisesti kannattaa muistaa, että alapohjan osalta lämmöneristävyystaso (U-arvo) määräytyy koko rakennuksen käyttöiän ajaksi jo rakennusvaiheessa, koska alapohjan lisäeristäminen on useissa tapauksissa lähes mahdotonta.

Säästä asumiskustannuksissa

Rakennusten energiatehokkuuden parantamisella voidaan asumiskustannuksia ja päästöjä laskea merkittävästi. Vuonna 2012 astuivat voimaan uudet rakentamismääräykset, jotka kiristivät rakentamisen energiamääräyksiä 20 prosentilla. Vuonna 2020 rakentamisen pitää EU:ssa olla jo lähes nollaenergiatasolla.
EPS-eristeiden lämmöneristävyys säilyy koko tuotteen käytön ajan. Tämä perustuu siihen, etteivät EPS-eristeet sisällä muita kaasuja kuin ilmaa. Pientalossa alapohjan, seinien ja katon hyvä eristäminen onkin helpoin ja tehokkain tapa parantaa energiatehokkuutta.

Valitse ympäristöä ajatteleva eriste

EPS-eriste säästää ympäristöä kierrätettävyytensä ja energiatehokkuutensa ansiosta. Tuotantoprosessissa yli jäävät osat kierrätetään uusiin tuotteisiin.
EPS-eriste ei ole terveydelle vaarallinen asennettaessa, käytön aikana eikä jätteenpolttovaiheessa. EPS-eriste on turvallinen valinta paitsi käyttäjälleen myös ympäristölleen.

Mitä sinä voit tehdä?

Kotitaloudet voivat lajitella EPS-materiaalit energiajätteisiin. EPS-eristeitä ei saa hävittää polttamalla itse, koska muovimateriaalit tarvitsevat hyvin korkean lämpötilan palaakseen puhtaasti.

Näin kierrätämme!

Solupak kierrättää omassa tuotannossa tulleet EPS-hukkamateriaalit murskaamalla ne ja sekoittamalla murskan raaka-aineen joukkoon. EPS-eristeiden laatuvaatimuksissa on määritelty kuinka paljon tuotteissa saa hyödyntää eristemurskaa. Joissakin tuotteissa, kuten vaikeasti syttyvissä eristeissä, kierrätysmateriaalia ei käytetä teknisten ominaisuuksien säilyttämiseksi.

Kestää su­ku­pol­vel­ta toiselle.

Solupak Oy
Yritystie 7
21450 Tarvasjoki
puh. 02 4848 138
Y-tunnus 0606536-6